Czyszczarka nacięć dylatacji

Czyszczarka nacięć dylatacji

Czyszczarka nacięć dylatacji w posadzkach betonowych.

Bardzo praktyczne urżądzenie, ułatwiające pracę podczas wypełniania nacięć dylatacyjnych posadzek betonowych.
Pionowe ścianki nacięcia są tak dokładnie oczyszczone, że niekonieczne jest gruntowanie przed położeniem wypełnienia.
Bardzo szybko i dokładnie wyczyścisz ścianki pionowe nacięcia dylatacji. Zalecana tarczka korundowa do betonu, nie niszczy krawędzi
Gwarantuje to dobre i trwałe wypełnienie dylatacji.
Maszynkę można podłączyć do odkurzacza. Wtedy unika się zapylenia.
Można czyścić i wypełnić dylatację na użytkowanej hali.
Dylatacje wypełniać wyłącznie na suchych posadzkach, po całkowitym utwardzeniu betonu

Cena netto - 650 zł (bez szlifierki).